Home » Branche analyse

Branche analyse

De branche analyse is bedoelt om kansen en bedreigingen uit uw branche te identificeren, zodat deze later weer kunnen worden verwerkt in de confrontatiematrix. Wij baseren deze analyse op bewezen modellen. De factoren waarop uw branche zal worden beoordeeld zijn: Toetreders, Substituten, Leveranciers en Afnemers. De interne concurrentie behoort hier normaal gesproken ook toe, maar die behandelen we in de markt groei analyse.

De vier factoren worden beoordeeld op een schaal van 1 tot 100. Hoe hoger de score, hoe hoger de dreiging van de factor. De score van iedere factor wordt bepaald door de data afkomstige van enkele subvragen. Na de branche analyse volgt er een aanbevelingen gedeelte die u kan helpen om de dreiging van deze factoren te verminderen.

Up-to-date marktontwikkelingen

Door een geavanceerde online analyse van uw branche hebben wij, mits relevant voor uw marketing, up-to-date informatie over marktontwikkelingen. Deze ontwikkelingen behandelen aankomende veranderingen, mogelijk bedreigingen en tips om uw organisatie te wapenen voor de toekomst. Wederom wordt deze informatie verzameld om later te worden verwerkt in de confrontatiematrix.