Home » Communicatiestrategie

Communicatiestrategie

In de communicatiestrategie beschrijven we uw ideale merkobouw, doelgroep, communicatie boodschap en kanalen. Het doel is om uw klanten zo goed mogelijk te benaderen met de factoren die u als organisatie uniek maakt. De klant analyse maakt ook deel uit van de communicatiestrategie, maar wordt in een apart gedeelte beschreven zoals hier vermeld.

De merkopbouw beschrijft de ideal fomulatie van uw communicatiestrategie. Deze kan als inspiratie worden genomen om uw huidige strategie aan te passen, of kan dienen als voorbeeld om een nog niet bestaande strategie te formuleren. Deze merkopbouw bevat alle relevante communicatie eigenschappen van uw organisatie. Denk hierbij aan uw unique selling points, doelgroep, afzetmarkten en meer marktgerelateerde factoren.

In het gedeelte doelgroep wordt algemeen beschreven welke communicatiefactoren het beste werken voor uw doelgroep. Denk hierbij de keuze tussen factoren die meer inspelen in emotie of juist meer op praktische zaken. Deze factoren verschillen tussen de Business to Consumer en de Business to Business markt, geslacht en de leeftijdsgroepen. De boodschap is een verlengde van dit onderdeel waarin het wordt gevormd tot concrete communicatie uitingen.

Uiteindelijk geeft het onderdeel kanalen u de informatie over welke communicatiekanalen het beste werken voor uw doelgroep. Zo kunt u uw boodschap het meest effectief communiceren zonder overbodige media te gebruiken.

Het onderdeel Communicatiestrategie zal u handvatten geven om vanaf het begin van de merkopbouw, tot aan de communicatie naar de klant keuzes te maken die logisch zijn en aangepast zijn aan uw doelgroep. Zo kunt u op een simpele manier uitgaan van een onderbouwde communicatie uitvoering.