Home » Conclusie

SWOT-Analyse

De SWOT-analyse bestaat uit 4 onderdelen en is een zeer geschikte tool om uw organisatie bondig in kaart te brengen. Een SWOT-analyse kan dienen als input voor een confrontatiematrix.

Strenghts

De factoren die uw organisatie sterk maken. Deze kunnen worden gebruikt om mogelijke gevaren af te wenden, of mogelijke kansen te benutten.

Weaknesses

De zwakten van uw organisatie. Deze bieden een gevaar door het mogelijk niet kunnen benutten van kansen, en kunnen uw organisatie kwetsbaarder maken voor bedreigingen.

Opportunities

De kansen van uw organisatie die u kunnen helpen te groeien. Deze zijn afkomstig uit de externe omgeving waarin u zich bevindt.

Threats

De factoren die een marktgroei in de weg kunnen zitten of zelfs voor een krimp kunnen zorgen. Deze bedreigingen komen voort uit uw externe omgeving.

Confrontatiematrix

Een confrontatiematrix wordt gebruikt om sterkten en zwakten af te spiegelen tegen kansen en bedreigingen. Hieruit kunnen conclusies komen die uw concurrentievoordeel kunnen bepalen, of uw meest cruciale pijnpunten kunnen blootleggen. Een confrontatiematrix biedt antwoord op vraagstukken, maar kan ook tot nieuwe interessante ontdekkingen leiden.

Persoonlijke aanbevelingen

Als de meest cruciale pijnpunten of kansen uit de confrontatiematrix naar voren zijn gekomen kunnen wij uw persoonlijke aanbevelingen formuleren. Deze aanbevelingen zijn zo geformuleerd dat u er direct mee aan de slag kunt gaan. Zo zult u advies krijgen over hoe uw huidige situatie te veranderen, maar ook aanbevelingen voor toekomstige vraagstukken. Zo bent u in het heden en de toekomst verzekerd van de juiste bedrijfskundige keuzes.