Home » Interne analyse

Interne analyse

De interne analyse is het eerste onderdeel van uw gehele marketing & marketingcommunicatie advies. Uit deze analyse halen we de sterkten en zwakten van uw organisatie. Factoren die later zullen bepalen of uw bedrijf de mogelijkheden heeft om kansen en bedreigen te grijpen of af te wenden. Echter halen we niet alleen sterkten en bedreigingen uit deze analyse, we bekijken ook uw huidige interne situatie en leggen deze af tegen enkele theoretische modellen. Zo kunnen wij factoren die niet overeenkomen met het gewenste beleid binnen uw organisatie opsporen en tegelijkertijd een verbetervoorstel presenteren.

Uw interne analyse bestaat uit de volgende onderdelen:

Strategie** -Kernwaarden** -Structuur* -Leiderschap* -Personeel* -Systemen* -Vaardigheden -Distributie*

Al deze onderdelen worden beschreven en beoordeeld, later zullen mogelijke positieve en negatieve factoren invloed hebben op uw persoonlijke aanbevelingen.

* = Deze interne factoren worden beschreven met een theoretische achtergrond en bevatten ook aanbevelingen die in lijn zijn met uw gekozen strategie en unieke waarden.

**= Dit zijn uw leidende interne factoren. Bij het online consult zullen deze factoren aan de reeks van een gestructureerd aantal vragen bepaald worden. Het advies omtrent de inrichting van de andere interne factoren en uw communicatiemiddelen zullen gedeeltelijk beïnvloed worden door deze leidende factoren.

 


Analyse strategie

Als onderdeel van de interne analyse bevat de analyse van de strategie de belangrijkste informatie over welke kant een organisatie op wil en hoe dit moet gaan gebeuren. Het onderdeel strategie geeft de meest globale richting en neemt hiermee ook consequenties met zich mee. Zoals aangegeven hangen conclusies in het marketing verslag vaak deels vast aan de gekozen strategie. Dit is gedaan om een eenduidig en theoretisch logisch advies voor uw te creëren. Deze eenduidigheid zorgt er ook voor dat wanneer uw zich laat leiden door dit rapport, of er op terugvalt bij besluitvorming uw keuzes altijd gegrond zijn in de strategische keuze van uw organisatie.


Analyse kernwaarden

De analyse van de kernwaarden gaat dieper in op de richting die u als organisatie in bent geslagen/ in wilt gaan slaan. De keuze van kernwaarden die u wordt voorgelegd biedt een mogelijkheid om een globale strategie aan te houden, of juist specifieker een niche strategie te gebruiken. Wederom hangen adviezen in het uiteindelijke rapport deels af van de keuzes van uw kernwaarden. Echter wordt de analyse van de kernwaarden niet alleen gebruikt voor dit doel. Ook de kernwaarden worden vergeleken met de strategie om te checken of uw beleid eenduidig genoeg is. Na de analyse van de strategie en kernwaarden wordt de identiteit van uw organisatie vastgesteld en beoordeeld op sterkte, dit wil zeggen dat wij bekijken of identiteit de juiste factoren bevat en deze niet onlogisch met elkaar worden gecombineerd.


Analyse structuur

Bij het analyseren van de structuur komen diverse factoren kijken. Bureaucratie, taakverdeling en hiërarchie zijn belangrijke onderdelen. We vergelijken deze structuur met het soort product of service dat u aanbiedt, gecombineerd met de strategie en kernwaarden. Zo kunnen wij bepalen wat voor u de meest ideale vorm van bedrijfsstructuur is.


Analyse leiderschapsstijl

Aan de hand van meerdere personele kenmerken maken wij de ideale manier van leiderschap voor u op. Let op! Niet ieder rapport bevat dit onderdeel, bijvoorbeeld als u zzp'er bent of een éénmanszaak hebt. Naast uw persoonlijke kenmerken kijken we ook naar zaken als; het profiel van uw werknemers of collega's, eventuele tijdsdruk door deadlines of seizoensgebondenheid en eventuele schade die kan optreden bij fouten. Deze analyse kan u een goed beeld geven van de ideale leiderschapsstijl, en u zo een betere leider maken.


Analyse personeel

Bij de analyse van het personeel maken een we profiel op van uw medewerkers. Dit kan voor zowel uw primaire als secundaire processen. Zo ontvangt u verschillende analyses voor verschillende afdelingen. Let op! net als de leiderschapsstijl kan dit onderdeel ontbreken in rapporten voor zzp'ers en éénmanszaken. Bij deze analyses zult een een profiel van de ideale medewerker krijgen waarop u uw personeelsbeleid kunt afstellen


Analyse systemen

Het verspreiden maar ook het opslaan van informatie wordt steeds belangrijker. Aan de hand van uw strategie en kernwaarden bekijken we dan ook of u de juiste focus heeft of uw interne systemen. Niet alleen het soort systeem is van belang, maar ook wie hier toegang tot hebben. Daarom bekijken we ook in welke mate u uw systeem openbaar kunt maken. Dit alles om beter aan de informatiebehoefte te voldoen.


Analyse vaardigheden

De vaardigheden zijn een uitkomt van de strategische analyse. In de vaardigheden staat bondig beschreven wat nu de belangrijke vaardigheden zijn voor de uitvoer van uw strategie, en de latere marketingcommunicatie. Dit onderdeel geldt meer als een verduidelijking van de strategische keuze en kan u helpen om de theorie hier achter beter te begrijpen. 


Analyse distributie

Bij de distributie analyse kijken we voornamelijk naar de producten of services die u afzet. Bestaan deze uit maatwerk of zijn deze gestandaardiseerd. Daarnaast, worden uw producten of services alleen lokaal afgezet of misschien landelijk. U geef tevens uw huidige distributiekanalen op. Hieruit kunnen wij afleiden of u aanwezig bent in de juiste kanalen. Mocht dit niet zo zijn dan geven wij aanbevelingen over welke kanalen dan wel de juiste voor u zijn. Een verkeerde keuze van een distributiekanaal kan gevolgen hebben voor uw levertijden, beschikbaarheid van product of service en de uiteindelijke prijs.