Home » Macro analyse

Analyse Macro-omgeving

De analyse van de macro-omgeving is bedoelt om trends in nederland met betrekking tot de economie en technologie te ontdekken, om hier vervolgens kansen en bedreiging voor uw organisatie uit te halen.

 

 

Economisch

Economische factoren kunnen van invloed zijn op de prestaties van uw organsisatie. Gaat het met de nederlandse economie minder, dan kan dit zijn weerslag hebben op uw winstgevendheid. Daarom bekijken we in dit onderdeel de algemene groei van de nederlandse economie, bekijken we het bruto binnenlands product, mogelijke ingrepen van de overheid en de werkgelegenheid cijfers.

Technologisch

De algemene technologische ontwikkelingen kunnen kansen bieden voor uw organisatie. Zo beschrijven wij in dit onderdeel enkele technische ontwikkelingen. Denk hierbij aan het gebruik van Cloud-diensten, big-data analyse, blockchain en verbeteringen aan het internet.